Vår organisation

Ägande LEVA i Lysekil AB

LEVA i Lysekil AB ägs till 100% av Lysekils stadshus AB, som i sin tur ägs av till 100% av Lysekils kommun. LEVA i Lysekil AB äger i sin tur dotterbolagen Lysekils Energi Vind AB som innefattar vindkraftsproduktion och elhandel samt LEVA Vatten AB som har huvudmannaskapet för vatten & avlopp i Lysekils kommun.

Styrelsen i LEVA i Lysekil AB

Ordinarie ledamöter:

Agneta Blomqvist, ordförande

Bo Gustafsson, vice ordförande

Sven-Gunnar Gunnarsson
Siw Lycke
Lars Setterberg
Piotr Warta
Marthin Hermansson

Ersättare:

Margareta Edvall
Tom Govik
Malin Karlsson

Organisationsschema LEVA i Lysekil AB