Vår organisation

Ägande LEVA i Lysekil AB

LEVA i Lysekil AB ägs till 100% av Lysekils stadshus AB, som i sin tur ägs av till 100% av Lysekils kommun. LEVA i Lysekil AB äger i sin tur Lysekils Energi Vind AB till 100% som innefattar vindkraftsproduktion och elhandel.

Styrelsen i LEVA i Lysekil AB

Ordinarie ledamöter:

Agneta Blomqvist, ordförande
agneta.blomqvist@telia.com

Bo Gustafsson, vice ordförande
bogustafsson@bredband2.com

Sven-Gunnar Gunnarsson
svengunnar.gunnarsson@gmail.com

Siw Lycke
siw.lycke@hotmail.com

Lars Setterberg
lars.setterberg@lysekil.se

Piotr Warta
piotr.warta@lysekil.se

Marthin Hermansson
marthin.hermansson@gmail.com

Ersättare:

Tom Govik
togo@swipnet.se

Malin Karlsson
731003@gmail.com

Mikael Wennergren
mikael.wennergren@lysekil.se

Organisationsschema LEVA i Lysekil AB