Elnät

LEVA äger och ansvarar för elnätet i större delen av Lysekils kommun. Det innebär att vi ser till att elen når fram till ditt uttag – oavsett vilket elhandelsbolag du köpt den från.

Och det där är vi duktiga på – att dagligen se till att elen når fram till ditt hus så att vardagen inte blir onödigt krånglig. Faktum är att avbrotten i vårt nät inte är fler och större än att det i genomsnitt bara handlar om en timma per kund och år.

LEVAs styrka ligger främst i vår lokalkännedom och goda service. Vi kan vårt nät och känner våra kunder och sätter en stolthet i att vara snabbt på plats när något behöver åtgärdas.

Dessutom jobbar vi förebyggande med vårt nät och är mycket noggranna med underhållet. Allt för att ha planerade avbrott, snarare än oplanerade.

Som kund kan du också glädja dig åt att våra elnätstaxor är förhållandevis låga jämfört med andra nätbolag i Bohuslän.

Vårt elnät

LEVA ansvarar för elnätet i hela Lysekil, så när som på Skaftölandet.

Så fungerar elnätet

El kan inte lagras, utan måste produceras i samma stund som den konsumeras. Det ställer stora krav på systemet.

Priser

Våra elnätsavgifter är låga jämfört med hur det ser ut i övriga Bohuslän.

Frågor och svar

Vad är nätavgift? Klicka här för att läsa fler frågor och svar.

Spartips

Det finns all anledning att tänka igenom vad man kan göra för att minska sin egen energiförbrukning.