Vindkraft

På LEVA jobbar vi för ett hållbart samhälle. Därför ser vi till att ta tillvara energi som vinden bär med sig in över Lysekil.

Med våra två stora vindkraftverk vid Humlekärr, som båda är bland de högsta i Sverige, producerar vi årligen runt 16 GWh. Det är tillräckligt för att förse cirka 800 hushåll med el.

Produktionen av vindkrafts-el kommer utgöra basen i vår egen försäljning av el.

En av de stora fördelarna med vindkraft är att det inte ger några utsläpp till naturen under normal drift och marken är lätt att återställa efter vindparkens livstid. För vindkraft sker den största påverkan just när parken byggs, till exempel vid transport av material. När vi bygger nya vindkraftsparker är påverkan på olika arter ofta en central fråga och ibland avgörande för om vi får tillstånd att bygga nytt.

Den som köper sin el av LEVA gör med andra ord ett miljövänligt val!

Våra vindkraftverk

Vid Humlekärr intill Preemraff står våra två vindkraftverk, Elving och Elvira, strategiskt placerade med utsikt över västerhavet.

Så fungerar vindkraft

Vindkraft är en helt ren energiform där vinden utgör energikällan. Enkelt uttryckt är det vindens rörelser som omvandlas till elektrisk energi.

Frågor och svar

Varför står vindkraftverken still ibland? Klicka här för att läsa fler frågor och svar.

KONTAKTPERSON
DOKUMENT
LÄNKAR