Gata & Park

En vacker stad som Lysekil kräver noggrann omvårdnad. Gator, parker och olika anläggningar ska hållas i trim – oavsett om det är hög- eller lågsäsong. Det är vi på LEVA som står för större delen av det arbetet.

Vi gör det på uppdrag av Lysekils kommun, som har ansvaret för frågor som rör bland annat gator, trafik och offentliga platser.

I LEVAs uppdrag ingår det att underhålla kommunens alla gator och cykelvägar samt sköta om kommunens parker, och inte minst då den vackra stadsparken i Lysekil. Dessutom ser vi till att alla kommunala lekplatser och bollplaner hålls fräscha. Bland mycket annat.

Vi har alla ett ansvar ett ansvar för gatu-/gångbanerenhållningen i Lysekils kommun. Här är lite information om hur ansvarsfördelningen är mellan Lysekils kommun, LEVA och dig som invånare.

EN ATTRAKTIV KOMMUN - Delvis ett gemensamt ansvarPDF

Gata

Hål i gatan eller snötäckta körfält? Oavsett vad det handlar om är det LEVA som ser till att kommunens gator sköts om.

Park

Den vackra stadsparken i Lysekil är känd långt utanför kommunens gränser.

Frågor & Svar

Sköter LEVA om alla gator och vägar i Lysekils kommun? Klicka för att läsa fler frågor och svar.