Om LEVA

LEVA i Lysekil AB ansvarar för att elnät, vatten, avlopp och fjärrvärme fungerar i Lysekil. Dessutom driver vi de två vindkraftverken vid Humlekärr och underhåller kommunens gator och parker på uppdrag av Lysekils kommun. Vi har även egen elhandel och kan erbjuda solcellspaket.

LEVA är med andra ord ett bolag med mycket bred verksamhet. Det ser vi som en fördel. Det gör att vi kan hitta synergier och vara kostnadseffektiva, både gentemot mot våra kunder och vår ägare.

Vår verksamhet står för en mycket stor del av de nyttigheter Lysekilsborna behöver i vardagen. Därför är det självklart för oss att sätta kunden i fokus och att vara ett tillgängligt bolag. Enkelhet är ett ledord i vår verksamhet.

LEVA är ett dotterbolag till Lysekils Stadshus AB, som ägs av Lysekils kommun. Vi jobbar nära vår ägare, och vi vill också bidra till att Lysekil utvecklas och stärks.

LEVA har idag cirka 75 anställda och omsätter omkring 160 Mkr. Vårt huvudkontor med bland annat kundtjänst, planering och administration finns i Gåseberg i Brastad. Där har vi centralen för fjärrövervakning över vårt högspänningsnät, där vi kan fjärrstyra elen vid eventuella avbrott. Vi har även ett lokalkontor på Kungsgatan i Lysekil.

LEVA i Lysekil

LEVA i Lysekil AB ansvarar för att elnät, vatten, avlopp och fjärrvärme fungerar i Lysekil.

Kontakta oss

Tel: 0523-66 78 00

Öppettider

Finansiell information

Här hittar du de senaste årens årsredovisningar.