Vår historia

LEVA i Lysekil AB är ett ungt bolag. Namnet LEVA kom till först 2008, men de verksamheter vi sköter är förstås betydligt äldre än så.

Det var i mitten av 1990-talet som elnät och elhandel flyttades från kommunal förvaltning till Lysekils Energi AB. Det var en följd av att elmarknaden då avreglerades i Sverige. Större delen av 1900-talet var det annars den tekniska förvaltningen som hanterade den kommunala infrastrukturen i Lysekil.

Under 2000-talet har sedan bolaget breddat sin verksamhet, helt i linje med de beslut som tagits om att bolaget skulle bli starkare och växa med nya verksamheter.

2003 blev fjärrvärme en del av verksamheten och från 2008 inlemmades så också VA-verksamheten. Det var i samband med detta som bolaget ändrade namn till LEVA i Lysekil AB.

Samma år flyttades dessutom verksamheterna gata, park och natur över från kommunen till LEVA. Det var också 2008 som de båda vindkraftverken vid Humlekärr togs i drift. Även de hamnade då under LEVA.

Fram till 2004 bedrevs också elhandel, innan den delen överläts till Östkraft. Men i augusti 2015 återupptogs den verksamhetsgrenen igen när LEVA startade egen elhandel baserad på egenproducerad el från de båda vindkraftverken Elving och Elvira.

2020 lyfte vi ut VA verksamheten ur moderbolaget och bildade LEVA Vatten AB som till 100% ägs av moderbolaget LEVA i Lysekil AB