Rådgivning

Om det är något du undrar över ber vi dig i första hand att vända dig till oss på LEVA med dina frågor. Vår kundtjänst finns redo att hjälpa dig på telefon 0523 – 66 78 00, eller om du vill maila på info@levailysekil.se

Skulle du ändå behöva ytterligare hjälp och rådgivning finns det ett antal instanser att vända sig till. Nedan listar vi några av de viktigaste.

Kommunens energi- och klimatrådgivare

Hos kommunens energi- och klimatrådgivare får du kostnadsfri och opartisk information om hur du kan minska din energianvändning, göra nytta för miljön och spara pengar. Vårt syfte är att förmedla kunskap och driva på utvecklingen för ett mer hållbart samhälle inom området energi och klimat.

Kommunerna Uddevalla, Munkedal, Lysekil Tanum och Strömstad har gemensam kommunal rådgivning för privatpersoner, företag och föreningar. 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning.htmllänk till annan webbplats

Energimarknadsbyrån

Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå, som är en självständig byrå för konsumenter, kan du få råd och vägledning i frågor som rör el och fjärrvärme.

www.energimarknadsbyran.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller www.konsumenternas.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

www.arn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energimarknadsinspektionen (EI)

EI är tillsynsmyndighet för elmarknaden, som du kan kontakta om du har synpunkter eller klagomål, bland annat gällande elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranssäkerhet i elnätet.

www.ei.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Domstol

Du kan låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende.

Tingsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Datainspektionen

Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Datainspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dina rättigheter som konsument

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i ellagen, kap 11öppnas i nytt fönster

 

Övriga Länkar

Livsmedelsverket
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svenskt Vatten
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Energiföretagenlänk till annan webbplats