Frågor & Svar

​Vad är nätavgift?

Det är den avgift du betalar till ditt elnätsbolag för att få elen transporterad till ditt hem. Den står för cirka 20 procent av dina totala elkostnader. Övriga delar är kostnaden för den el du köper av ditt elhandelsbolag (cirka 40 procent), samt de skatter och avgifter du betalar till staten (cirka 40 procent).

Varför kan man inte välja elnätsbolag?

Det skulle vara samhällsekonomiskt oförsvarbart att bygga parallella elnät. Därför är det reglerat vilket nätbolaget är där du bor.

Varför varierar nätavgiften mellan olika nätbolag?

Kostnaderna för att bygga och underhålla sitt elnät varierar beroende på både vegetation och kundunderlag. Därför skiljer sig nätavgifterna åt beroende på var man bor. LEVA har förhållandevis låga avgifter jämfört med hur det ser ut i resten av Bohuslän.

Läs mer här: Elkostnaderna - så här fungerar det?

Hur vet LEVA som nätägare vem jag köpt min el av?

Det är elhandelsbolagets skyldighet att informera oss som nätägare vem de säljer el till. Förbrukningen läser vi av på din elmätare och skickar sedan den informationen till elhandelsbolaget du har avtal med.

Ska du gräva eller borra?

Se länk: Om LEVA/Kontakta oss/Ska du gräva eller borra?

Vill du felanmäla gatubelysning/gatljus?

Kontaktperson: Rolf Wikström, 0523-66 78 14. Det går också bra att maila till info@levailysekil.se eller ringa kundtjänst på 0523-66 78 00.