Adresser mm

Adresser

Besöksadress huvudkontor:
Gåseberg Industriområde
BRASTAD

Besöksadress lokalkontor:
Kungsgatan 32A
LYSEKIL

Leveransadress (paket):
Kroken 100
454 91 BRASTAD

Postadress (brev):
Box 36
453 21 LYSEKIL

Fakturaadress:
IE2132
737 84 FAGERSTA

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Läs mer här!PDF

Kontonummer

Kontonummer:
OCR-plusgiro: 4953604-8
Bankgiro: 5942-5231
BIC: NDEASESS
IBAN: SE8795000099604249536048

Org nr & Momsregistreringsnummer

LEVA i Lysekil AB
Org nr: 556508-3440
Momsreg nr: SE556508344001

Lysekils Energi Vind AB
Org nr: 556711-0423
Momsreg nr: SE556711042301

LEVA Vatten AB
Org nr: 559225-5813
Momsreg nr: SE559225581301