Temavecka VA

Under v 47 uppmärksammade vi på LEVA världstoalettdagen. Vi vill tacka alla som kom förbi och pratade med oss och påminna om vad som får spolas ner i toaletten.

När man spolar ner saker som inte ska ner i toaletten, t.ex. våtservetter, bomull, tamponger m.m. så fastnar dessa i våra pumpar i ledningsnätet. Pumparna stannar och avloppsvattnet riskerar att orenat rinna ut i naturen. Nedan syns en pump helt full av våtservetter som på grund av detta havererat.

Snälla sluta fulspola!