Grönt vatten

LEVAs fjärrvärmevatten är färgat grönt för att vi på det sättet lättare ska kunna upptäcka läckor i fjärrvärmenätet. Färgämnet som används heter Pyranin och är helt ofarligt. Det används som färgämne i bland annat diskmedel och schampo. Många fjärrvärmeleverantörer runt om i landet använder Pyranin idag.

Om ditt varmvatten är grönfärgat kan det betyda att du har en läcka i varmvattenväxlaren i fjärrvärmecentralen. Ser man grönt vatten på marken kan det betyda att ett fjärrvärmerör läcker. Kontakta LEVA så att vi kan utreda vad som hänt!


KONTAKTPERSON
DOKUMENT
LÄNKAR