Priser

LEVA har en prismodell där vi enbart tillämpar rörligt pris. Vi har inga fasta avgifter, flödestaxor, effekttaxor eller liknande. Och detta gäller samtliga kundkategorier.

Pris fjärrvärme, 2021-01-01 och tillsvidare

Energiavgift öre/kWh    

Exkl moms   

Inkl moms


72,3

90,4

Pris fjärrvärme, 2020-01-01 - 2020-12-31

Energiavgift öre/kWh    

Exkl moms   

Inkl moms


71,7

89,6

Anslutningsavgift, gäller från 2013-01-01 och tills vidare

Fast kostnad för installation
Anslutningsavgiftens storlek är beroende av kostnaden för installation av fjärrvärmecentral och anslutande ledningar till fastighet, dock lägst 80 000 kronor exkl moms. Anslutningsavgiften är ett engångsbelopp som betalas innan abonnemanget tas i drift.

Tillkommande fjärrvärmeväxlare
När kund önskar ytterligare fjärrvärmeväxlare med mätning i samma apparatrum på befintlig eller ny servis utöver den första som finns som grund, tillkommer en kostnad av 40 000 kronor exklusive moms per växlare med mätning