Vårt elnät

LEVA ansvarar för elnätet i hela Lysekil, så när som på Skaftölandet. Den stora merparten i Lysekil har således LEVA som sitt nätbolag och får sin el distribuerad via vårt nät.

Nätbolag är inget du kan välja, vilket nätbolag du har styrs helt enkelt av var du bor. Däremot kan du välja vem du köper din el av.

LEVA är nätbolag för cirka 10 300 kunder. Dessa privatpersoner och företag har 99,98 procents tillgänglighet till sin el. Fler är inte avbrotten i vårt nät.

Det beror på att vi kontinuerligt tar hand om och underhåller vårt drygt 95 mil långa elnät. Vår bas har vi i Gåseberg, där vi fjärrövervakar nätet och har verkstad för service och underhåll. Ett viktigt led i det arbetet är våra ”åttaårskontroller”. Det går till så att vi varje år besiktigar en åttondel av vårt nät. Då synar vi varje kabelskåp, varje stolpe, rörliga delar smörjs och torkas och ja, allt gås igenom i förebyggande syfte. Belöningen har vi fått i form av färre avbrott i vårt nät!

Dessutom är vi ofta ute och gräver. Vi jobbar systematiskt med att ersätta luftledning med jordkabel där det går. Allt för att bli mindre sårbara för hårt väder.

Fakta LEVAs elnät

 • Antal nätkunder: ca 10 300
 • Överförd energi: 160 GWh, maxeffekt: 38MW
 • Ledningsnätets totala längd: 97,8 mil
  • varav jordkabel: 85,7 mil
  • varav hängkabel: 4,2 mil
  • varav friledning: 7,2 mil
 • Minskning av friledning (oisolerad ledning) sedan föregående år: 5 km
 • 3 st mottagningsstationer
 • 332 st nätstationer
 • 2 131 kabelskåp
 • Elavbrott, baserat på ett snitt för de senaste fem åren: 86 minuter per kund och år (inklusive fel i överliggande nät).
 • Tillgänglighet de senaste fem åren: 99,98 procent.