Priser

Våra elnätsavgifter är låga jämfört med hur det ser ut i övriga Bohuslän. Även i ett Sverige-perspektiv står sig LEVA väl, med priser som hamnar i mittskiktet.

Elnätsavgiften består av två delar – en rörlig avgift och en abonnemangsavgift. Den rörliga delen påverkas av hur mycket energi du förbrukar. Abonnemangsavgiften är en fast avgift, vars storlek avgörs av vilken mätarsäkring du har. LEVA fjärravläser din elmätare och registrerar mätarställningen en gång per månad.

Elnätsavgifter från och med 2021-01-01- tillsvidare

Mätarsäkring

Avgift (kr/år inkl. moms) 

16A lägenhet

1 903

16A 

4 323

20A 

6 850

25A  

9 059

35A 

13 235

50A 

19 369

63A

25 248

Tabellen visar den fasta elnätsavgiften. En rörlig avgift för elöverföring (4,6 öre/kWh) och energiskatt (44,5 öre/kWh) tillkommer. Alla avgifter är inklusive moms.