2021-04-21 Tillfällig vattenavstängning, Fiskebäckskil med omnejd

2021-04-21 kl 08:00 - 16:00

Vattnet kommer att vara avstängt mellan 08:00-16:00 på grund av reparation i Fiskebäckskil.
Ett större område kan behöva stängas av (Gunnesbo, Rågårdsvik) så var beredda på störningar i vattenleveransen under denna dag.

Berörda kunder är aviserade via sms.

Kontakta oss gärna och lämna ditt mobilnummer om du vill ha sms vid avbrott. Maila till: info@levailysekil.se. Det går även bra att kontakta oss på tel 0523-66 78 00.


Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.