2021-01-25 Akut felavhjälpning

På grund av ett akut fel tvingas vi avbryta elleveransen till 49 kunder i Häggvall, Toröd och Korseberg.

Arbetet med att avhjälpa det akuta felet beräknas ta ca en timme med start 15:30 i eftermiddag

Kl. 16:22 Felet är avhjälpt, alla har strömmen tillbaka