2020-11-05 Strömavbrott inom tätorten Lysekil. 356 st berörda kunder finns på Bergmansliden, Börjessonsliden, Bangårdsgatan och Kaprifolvägen

Strömmen är tillbaka

 

Kl 02:43

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.

Kl 03:50

Alla kunder har strömmen åter