2020-10-20 Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen - Färgaregatan, Skottegatan

Tisdag 20 oktober kl 09:00-14:00

Underhållsarbete

10 kunder är berörda och kontaktade muntligen.