Priser

Vatten- och avloppstaxan för dig som är småhusägare består endast av en fast avgift. LEVA debiterar således ingen rörlig avgift. Det betyder att kostnaden för vatten och avlopp stannar på cirka 25,50 kr/dygn, moms inräknat, för en småhusägare.

VA-taxa för småhusfastighet. Gäller från 2020-01-01 och tills ‌vidare

Fast avgift      

kr/år, ex moms   

(kr/år, inkl moms)

Vatten och avlopp 

7 502

9 377

Vatten

4 506

5 633

Avlopp

4 904

6 130