Information gällande arbeten på Valbogatan/Nygatan

v. 39 och v. 41 utför vi arbeten i området

För att minska risken för framtida översvämningar kommer LEVA i Lysekil AB att utföra två stycken borrningar på Valbogatan respektive Nygatan. Genom att borra ner till vår avloppstunnel, kan spillvatten ledas rakt ner i tunneln och på så vis inte belasta ledningarna nedströms.

Under tiden för arbetet kommer vi stänga av Valbogatan respektive Nygatan, det kommer även förekomma buller och damm.

Förarbeten kommer inledas från och med vecka 39. Själva borrning kommer ske under vecka 41. Arbetet kommer pågå mellan 07,00 och 19,00.

LEVA kommer återställa vägöverbyggnaden efter utfört arbete.

Se karta för placering av borrhålen.


Med vänlig hälsning

VA Kundnära tjänster