2018-12-17 Valbogatan

VA-sanering

VA-saneringen på Nordgårds-, del av Freds- samt del av Valbogatan har blivit försenade.

Ordningsföljden för de olika etapperna (sa karta) har även blivit ändrad och Etapp 3 kommer färdigställas innan Etapp 2.

Orsakerna till förseningen av tidplanen är bl.a. att vi med anledning av utmatningen av högspänning-kablarna från mottagningsstationen blivit tvungna att förflytta VA-schakten närmare stödmuren än vad som först var planerat vilket i sin tur medförde:

  1. Ett flertal högspänningskablar var tvungna att bytas ut, vår EL-avdelning har genomfört detta arbete under den gångna månaden och är nu klara med detta.
  2. Med anledning av att vi nu hamnar närmare stödmuren så har vi behövt utöka utredningarna gällande geoteknik, konstruktion och bergnivåer för att säkerställa stabiliteten och hållfastheten för stödmurarna upp emot Ljungstigen. Detta för att säkerställa att muren inte ska rasa.

Tidplanen för projektet i sin helhet har förskjutits och vi planerar att ha en uppstart av Etapp 3 runt den 7 januari 2019 och ett avslut av Etapp 2 i perioden kring April/Maj med en asfaltering i nära anslutning till färdigställandet av VA-arbetena. Vi är dock mycket beroende av vädret för det fortsatta arbetet då t.ex. töväder ökar risken för att schakt eller stödmurar ska rasa. Vid ogynnsamt väder kommer därför arbetet tvingas avstanna.

Så trots att själva VA-saneringsarbetet tycks ha stått stilla under en period så har ändå arbetet pågått för fullt och som sagt, efter storhelgerna så kommer vi att gå igång med full fart igen.

Vid frågor kontakta VA Kundnära tjänster på 0523 – 66 78 40 alternativt VA@levailysekil.se.