2018-11-13 -- 2018-11-16 Vägarbeten i Lysekil

Landsvägsgatan och Lasarettsgatan

 

Tisdag 13 november - fredag 16 november 

Vi kommer att genomföra arbete vid busshållplatsen Landsvägsgatan i nordlig riktning. Tillfällig busshållplats upprättas vid parkeringen söder om ordinarie hållplats.

 

Tisdag 13 november kl 19:00-24:00

Arbeten kommer att ske i nedstigningsbrunn på Landsvägsgatan där södergående körfält stängs med omledning.

 

Tisdag 13 november kl 19:00-24:00

Arbete i nedstigningsbrunn kommer att ske på Lasarettsgatan med ett stängt körfält.