2017-09-25 till 2017-09-29 Trötemyrsvägen - Begränsad framkomlighet

Trötemyrsvägen kommer delvis att stängas av, med omledning över Slättevallsgatan.

Arbete med vattenledning vid Trötemyrsvägen kommer att påbörjas måndag 25/9 kl 07:00 och pågå till fredag 29/9 kl 13:00.

Vi ber om överseende med de olägenheter som detta arbete kan medföra