2017-05-09 till 2017-10-31 VA-sanering i Brodalen

Begränsad framkomlighet

Arbete med VA-sanering kommer att pågå under ovannämnda tid, med uppehåll under juli månad.

Vi kommer att schakta och lägga nya VA-ledningar i Broälvsvägen och Domareksvägen.

Vid frågor, kontakta Reidar Pettersson, 0523-66 78 61.

Se kartaPDF