2016-11-29 -- 2016-12-01 Lyckevägen (väg 845) avstängd

Ledningsarbeten kl 22 - kl 06

Lyckevägen (väg 845) kommer att stängas av p g a ledningsarbeten, mellan 100 meter norr om Björkvägen och 100 meter söder om samma väg, vid följande tidpunkter:

2016-11-29 kl 22 - 2016-11-30 kl 06
2016-11-30 kl 22 - 2016-12-01 kl 06