2016-11-21 Katastrofvägen avstängd vid vändplan Trötemyrsvägen

Pågående VA-arbeten

2016-11-24 Tyvärr har arbetet dragit ut på tiden. Vägen kommer att vara framkomlig med motorfordon först på tisdag den 29 november.

2016-11-21 Vi räknar med att vägen är framkomlig torsdagen den 24 november.

Vår entreprenör ligger i beredskap för att vid ett eventuelllt katastrofläge kunna fylla igen schakten.
Informationen uppdateras löpande.