2016-09-14 Ny dricksvattenledning i gång- och cykelvägen Tornvägen-Trötemyrsvägen

Arbetet påbörjas 14 september och beräknas vara klart 28 oktober.

LEVA behöver ersätta del av dricksvattenledningen som försörjer Lysekil med färskvatten.

Arbetet innebär förläggning av ny dricksvattenledning på en sträcka av ca 500 m, från Vattentornet ner till Trötemyrsvägen. Den sträcka som ska ersättas utgörs av en markförlagd ledning i befintlig gång- och cykelbana.

Vi ber om ursäkt för de olägenheter som detta arbete kan medföra.

Utförande entreprenör är Markbygg AB. Kontaktperson: Robert Pettersson, tel 010-762 31 28.

Vid frågor, kontakta LEVA. Kontaktperson: Bengt Thuresson, tel 0523-66 78 56.