2016-09-12 VA-arbete på Landsvägsgatan /Vägen öppen för trafik igen

Måndag 12 sept kl 07:00 - fredag 16 sept kl 13:00

Landsvägsgatan är avstängd, mellan Gamla Landsvägen och söderut mot väg 162. Se skiss nedan. Ett körfält kommer att hållas öppet för enbart buss.

SkissPDF