2016-09-12 Röjning av ledningsgator

Start 12 september. Arbetet beräknas vara klart senast 14 oktober.

Det är område 6 och 7 som berörs, se karta nedan.

Alla berörda fastighetsägare är informerade.

Fastighetsägare med speciella synpunkter skall kontakta vår entreprenör Vattenfall Service på telefon 0521-944 53 eller 0521-944 54.

Utförare är Vattenfall Service underentreprenör, Martin Spjuts Skog och Marktjänst.

KartaPDF