2016-05-23 VA-sanering av Brodalsvägen /Vägen öppen igen

Vägen kommer att vara avstängd för genomfart. 

Fastigheter som ligger söder om schakt kommer man till från Preem. Fastigheter som ligger norr om schakt kommer man till från Konsum.

Se information från Markbyggöppnas i nytt fönster. Karta bifogas ej.