Vecka 47-48: Omkoppling av vattenledningar /Åtgärdat

Klubban, Östersidan

Omkoppling av befintliga vattenledningar i havet utanför Östersidan. Det kan komma att påverka båt- och färjetrafik.  

Vid frågor, kontakta Bengt Thuresson, LEVA: 0523-66 78 56