• 2018-04-16

  2018-04-17 Lysekils infart - Begränsad framkomlighet

  Tis 17 april kl 9-15 Städning av Lysekils infart

  Läs mer
 • 2018-04-03

  2018-04-03 till och med 2018-04-06 Trötemyrsvägen - Begränsad framkomlighet

  Trötemyrsvägen kommer att vara avstängd för trafik mellan Valbogatan och Nygatan på grund av arbeten med vattenledningar.
  Läs mer
 • 2017-12-22

  VA-sanering Valbogatan - Våren 2018

  Nordgårdsgatan
  Läs mer
 • 2017-10-24

  2017-10-19 VA-sanering i Brastad 

  Ängsvägen, Bäckvägen, Fabriksvägen och Kyrkvägen
  Läs mer
 • 2017-10-12

  2017-10-12 Röjning av ledningsgator

  Hösten 2017
  Läs mer
 • 2017-09-25

  2017-09-25 till 2017-09-29 Trötemyrsvägen - Begränsad framkomlighet

  Trötemyrsvägen kommer delvis att stängas av, med omledning över Slättevallsgatan.
  Läs mer
 • 2017-08-28

  2017-10-02 Skuteviksvägen, Kyrkviksvägen, Ponteviksvägen - Begränsad framkomlighet / Klart 2017-12-22!

  VA-saneringen är klar! Det är åter full framkomlighet på ovannämnda vägar.
  Läs mer
 • 2017-08-14

  2017-08-14 Samråd, Loddebo avloppsreningsverk.

  Här finner ni handlingarna gällande samråd, Loddebo avloppsreningsverk!
  Läs mer
 • 2017-05-09

  2017-05-09 till 2017-10-31 VA-sanering i Brodalen

  Begränsad framkomlighet

  Läs mer
 • 2017-02-24

  2017-02-13 till 2017-05-31 Kanalvägen, Grundsund - Begränsad framkomlighet

  Kanalvägen är tillsvidare avstängd p g a sanering av vatten- och avloppsledningar.

  Läs mer
 • 2016-11-22

  2016-11-29 -- 2016-12-01 Lyckevägen (väg 845) avstängd

  Ledningsarbeten kl 22 - kl 06
  Läs mer
 • 2016-11-22

  2016-11-21 Katastrofvägen avstängd vid vändplan Trötemyrsvägen

  Pågående VA-arbeten
  Läs mer
 • 2016-09-12

  2016-09-14 Ny dricksvattenledning i gång- och cykelvägen Tornvägen-Trötemyrsvägen

  Arbetet påbörjas 14 september och beräknas vara klart 28 oktober.
  Läs mer
 • 2016-09-12

  2016-09-12 VA-arbete på Landsvägsgatan /Vägen öppen för trafik igen

  Måndag 12 sept kl 07:00 - fredag 16 sept kl 13:00
  Läs mer
 • 2016-09-12

  2016-09-12 Röjning av ledningsgator

  Start 12 september. Arbetet beräknas vara klart senast 14 oktober.
  Läs mer
 • 2016-05-20

  2016-05-23 VA-sanering av Brodalsvägen /Vägen öppen igen

  Vägen kommer att vara avstängd för genomfart. 
  Läs mer
 • 2015-11-10

  Vecka 47-48: Omkoppling av vattenledningar /Åtgärdat

  Klubban, Östersidan
  Läs mer
 • 2015-07-06

  Sanering av VA-ledningar /Åtgärdat

  Bergmansliden Lysekil
  Läs mer
 • 2015-07-06

  Sanering av VA-ledningar / Åtgärdat

  Lyckevägen Brastad
  Läs mer