• 2018-06-21

    2018-06-24 Begränsad framkomlighet i Lysekil

    Söndagen den 24 juni ca kl 9:00- 15:00 kommer städning av Lysekils infart att genomföras.
    Läs mer
  • 2018-04-26

    2018-05-02, 2018-05-03 och 2018-05-07 Begränsad framkomlighet i Lysekil

    För att, på ett för personal och trafikanter säkert sätt, kunna genomföra slamsugning av våra gatubrunnar, kommer vi att stänga några gator i Lysekil för fordonstrafik.
    Läs mer
  • 2018-04-23

    2018-04-23 - 2018-06-30
    Nu bygger vi om Grundsunds lekplats

    Med start under vecka 17 så kommer vi, på uppdrag av Lysekils kommun, att påbörja ombyggnationen utav Grundsunds lekplats och det nya temat för den kommer att vara djuphav.
    Läs mer
  • 2018-04-03

    2018-04-03 till och med 2018-04-06 Trötemyrsvägen - Begränsad framkomlighet

    Trötemyrsvägen kommer att vara avstängd för trafik mellan Valbogatan och Nygatan på grund av arbeten med vattenledningar.
    Läs mer
  • 2017-12-22

    VA-sanering Valbogatan - Våren 2018

    Nordgårdsgatan
    Läs mer
  • 2017-10-24

    2017-10-19 VA-sanering i Brastad 

    Ängsvägen, Bäckvägen, Fabriksvägen och Kyrkvägen
    Läs mer
  • 2017-08-14

    2017-08-14 Samråd, Loddebo avloppsreningsverk.

    Här finner ni handlingarna gällande samråd, Loddebo avloppsreningsverk!
    Läs mer