• 2018-04-23

  Nu bygger vi om Grundsunds lekplats

  Med start under vecka 17 så kommer vi, på uppdrag av Lysekils kommun, att påbörja ombyggnationen utav Grundsunds lekplats och det nya temat för den kommer att vara djuphav. Under hösten 2017 har barnen fått lämna in tankar och önskemål kring den nya lekplatsen och nu äntligen är det alltså dags att påbörja arbetet med att förverkliga deras önskemål.Vår preliminära tidplan är att vi som sagt kommer att påbörja arbetena här under mitten av vecka 17 och att vi preliminärt kommer hålla på t.o.m. vecka 26. Vi ber
  er alla att hålla er utanför våra avspärrningar under arbetets gång och hoppas att ni skall bli
  riktigt nöjda med resultatet när vi blir klara i sommar.

  Läs mer
 • 2018-04-16

  2018-04-17 Lysekils infart - Begränsad framkomlighet

  Tis 17 april kl 9-15 Städning av Lysekils infart

  Läs mer
 • 2018-04-03

  2018-04-03 till och med 2018-04-06 Trötemyrsvägen - Begränsad framkomlighet

  Trötemyrsvägen kommer att vara avstängd för trafik mellan Valbogatan och Nygatan på grund av arbeten med vattenledningar.
  Läs mer
 • 2017-12-22

  VA-sanering Valbogatan - Våren 2018

  Nordgårdsgatan
  Läs mer
 • 2017-10-24

  2017-10-19 VA-sanering i Brastad 

  Ängsvägen, Bäckvägen, Fabriksvägen och Kyrkvägen
  Läs mer
 • 2017-10-12

  2017-10-12 Röjning av ledningsgator

  Hösten 2017
  Läs mer
 • 2017-09-25

  2017-09-25 till 2017-09-29 Trötemyrsvägen - Begränsad framkomlighet

  Trötemyrsvägen kommer delvis att stängas av, med omledning över Slättevallsgatan.
  Läs mer
 • 2017-08-28

  2017-10-02 Skuteviksvägen, Kyrkviksvägen, Ponteviksvägen - Begränsad framkomlighet / Klart 2017-12-22!

  VA-saneringen är klar! Det är åter full framkomlighet på ovannämnda vägar.
  Läs mer
 • 2017-08-14

  2017-08-14 Samråd, Loddebo avloppsreningsverk.

  Här finner ni handlingarna gällande samråd, Loddebo avloppsreningsverk!
  Läs mer
 • 2017-05-09

  2017-05-09 till 2017-10-31 VA-sanering i Brodalen

  Begränsad framkomlighet

  Läs mer
 • 2017-02-24

  2017-02-13 till 2017-05-31 Kanalvägen, Grundsund - Begränsad framkomlighet

  Kanalvägen är tillsvidare avstängd p g a sanering av vatten- och avloppsledningar.

  Läs mer
 • 2016-11-22

  2016-11-29 -- 2016-12-01 Lyckevägen (väg 845) avstängd

  Ledningsarbeten kl 22 - kl 06
  Läs mer
 • 2016-11-22

  2016-11-21 Katastrofvägen avstängd vid vändplan Trötemyrsvägen

  Pågående VA-arbeten
  Läs mer
 • 2016-09-12

  2016-09-14 Ny dricksvattenledning i gång- och cykelvägen Tornvägen-Trötemyrsvägen

  Arbetet påbörjas 14 september och beräknas vara klart 28 oktober.
  Läs mer
 • 2016-09-12

  2016-09-12 VA-arbete på Landsvägsgatan /Vägen öppen för trafik igen

  Måndag 12 sept kl 07:00 - fredag 16 sept kl 13:00
  Läs mer
 • 2016-09-12

  2016-09-12 Röjning av ledningsgator

  Start 12 september. Arbetet beräknas vara klart senast 14 oktober.
  Läs mer
 • 2016-05-20

  2016-05-23 VA-sanering av Brodalsvägen /Vägen öppen igen

  Vägen kommer att vara avstängd för genomfart. 
  Läs mer
 • 2015-11-10

  Vecka 47-48: Omkoppling av vattenledningar /Åtgärdat

  Klubban, Östersidan
  Läs mer
 • 2015-07-06

  Sanering av VA-ledningar /Åtgärdat

  Bergmansliden Lysekil
  Läs mer
 • 2015-07-06

  Sanering av VA-ledningar / Åtgärdat

  Lyckevägen Brastad
  Läs mer