Vår organisation

Ägande LEVA i Lysekil AB

LEVA i Lysekil AB ägs till 100% av Lysekils stadshus AB, som i sin tur ägs av till 100% av Lysekils kommun. LEVA i Lysekil AB äger i sin tur Lysekils Energi Vind AB till 100% som innefattar vindkraftsproduktion och elhandel.

Styrelsen i LEVA i Lysekil AB

Ordinarie ledamöter:

Peter Hemlin, ordförande
hemlinpeter@gmail.com

Bo Gustafsson, vice ordförande
bogustafsson@bredband2.com

Tom Govik
togo@swipnet.se

Sven-Gunnar Gunnarsson
svengunnar.gunnarsson@gmail.com

Ingemar Skarstedt
ingemar.skarstedt@lysekil.se

Marthin Hermansson
marthin.hermansson@gmail.com

Niklas Högberg
niklas.hogberg@lysekil.se

Ersättare:

Dan Jagefeldt
danjagefeldt@hotmail.com

Siw Lycke
siw.lycke@hotmail.com

Pelle Cederholm
pellecc@gmail.com

Organisationsschema LEVA i Lysekil AB