När du ska gräva

Innan du börjar gräva, glöm inte att beställa kabelutsättning i god tid. Tänk på att en avgrävd kabel kan drabba fler än dig och att du får betala våra kostnader för reparation och återställning!

Vi anvisar gratis LEVAs elkablar, fjärrvärmerör och VA-ledningar. Vill du ha egna kablar, metallrör eller liknande anvisade, går även det bra men mot en avgift.

För att vara garanterad en utsättning, när du vill ha den, måste beställningen vara oss tillhanda minst 3 arbetsdagar före arbetet skall ske.

Vi finns på Ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Här gör du din beställning om utsättning)

Vid vattenläcka eller annan akut händelse kontakta vår felanmälan på 0523-66 78 22.

När du ska borra för bergvärme

Installation av bergvärme ska anmälas till miljöenheten på Lysekils kommun i god tid innan installationen ska utföras.

Tips på vad man behöver tänka på vid installation finns i ett informationsblad från Miljösamverkan Västra Götaland, se Lysekils kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att tänka på:

Fastighetsägaren ska delge information till borr- och installationsentreprenören.

Borrning i berg genererar ett borrdamm uppslammat i vatten. Detta "borrkax" måste sedimentera innan vattnet kan ledas ut i recipienten. Borrkaxet ska ledas till en container där sedimentering sker. Vattnet som rinner ur containern ska släppas ut på mjukgjord mark, grus eller gräs. Finns inte denna möjlighet ska två stycken seriekopplade containrar användas för sedimentering.

Vattnet kan sedan ledas till dagvattenledning. Det är mycket viktigt att vattnet inte innehåller osedimenterat stenmjöl från borrhålet. Detta kan slamma igen dagvattenledningarna och förorena recipienten.