Fakturering

Elnät, elhandel, fjärrvärme och vatten/avlopp
Omkring den 10:e varje månad

Övrig fakturering
En gång per vecka, med förfallodag 30 dagar från fakturadatum

Betalning

Betalning ska vara bokförd på LEVAs konto senast på förfallodagen, som vanligtvis är den siste i månaden.

Betalas inte fakturan i rätt tid skickas påminnelse från Visma Collectors. Det finns dock inte någon lagstadgad skyldighet att skicka påminnelse, utan inkassokrav kan skickas direkt.

Påminnelseavgift 60 kr och dröjsmålsränta med gällande referensränta + 8 % tillkommer på påminnelsen.

En kund som fått två påminnelser under tolv månader, kommer inte att få fler påminnelser, utan får inkassokrav direkt (inkl uppmaning, om det gäller el och är väsentligt avtalsbrott).

Betalning på påminnelse/inkassokrav ska alltid göras direkt till Visma Collectors. 

Eventuella frågor ber vi er ställa till Visma Collectors.