2018-07-28

Väderläget

Den extrema värmen och torkan som råder påverkar våra avloppsreningsverk vilket kan leda till viss lukt kring våra anläggningar.

Det kommer betydligt mindre vatten till avloppsverken vilket gör att processen måste hantera en starkt ökad koncentration av det inkommande slammet. Värmen gör även att hastigheten i bland annat rötningsprocessen ökar.

Ovan kan innebära att det förekommer lukt kring våra avloppsreningsverk och pumpstationer.

Detta är tyvärr inget vi kan påverka utan hoppas på förståelse från er som har drabbats och er som kan komma att göra det!

Lukten är helt ofarlig och kan liknas med ruttna ägg.

Allting kommer att återgå till normala driftförhållanden så snart vi får lite nederbörd och mer moderata temperaturer.