2017-06-14

Nu asfalteras det för fullt!

Större asfalteringsarbeten som kan komma att störa/påverka framkomligheten pågår just
nu på följande platser:

Lysekil, under v 24

  • Del av Landsvägsgatan, söder om Mariedals busshållplats
  • Del av Ulserödsvägen, vid Luna Café

Brastad, under veckorna ca 24-27

  • Busshållplats Brastad centrum
  • Del av Läkarvägen, söder om Vattenvägen
  • Infart vid ICA
  • Bagarvägen
  • Kullvägen
  • Del av Tall-/Ljungvägen, infarten