2017-05-31

Flygbesiktning

Onsdagen den 7:e juni och ev. torsdagen den 8:e juni

För att höja driftsäkerheten på våra anläggningar kommer LEVA i Lysekil AB utföra flygbesiktning
av våra kraftledningar följande tid:

onsdagen den 7:e juni
och eventuellt
torsdagen den 8:e juni

Vi beklagar att besvärande buller kan
förekomma under kortare perioder!