Priser

Våra elnätsavgifter är låga jämfört med hur det ser ut i övriga Bohuslän. Även i ett Sverige-perspektiv står sig LEVA väl, med priser som hamnar i mittskiktet.

Elnätsavgiften består av två delar – en rörlig avgift och en abonnemangsavgift. Den rörliga delen påverkas av hur mycket energi du förbrukar. Abonnemangsavgiften är en fast avgift, vars storlek avgörs av vilken mätarsäkring du har. LEVA fjärravläser din elmätare en gång per dygn och registrerar mätarställningen en gång per månad.

Elnätsavgifter från och med 2017-01-01

Mätarsäkring

Avgift (kr/år inkl. moms) 

16A lägenhet

1 793

16A 

4 074

20A 

6 333

25A  

8 540

35A 

12 477 

50A 

18 258

63A

24 023

Tabellen visar den fasta elnätsavgiften. En rörlig avgift för elöverföring (4,5 öre/kWh) tillkommer. Alla avgifter är inklusive moms.