Priser

Våra elnätsavgifter är låga jämfört med hur det ser ut i övriga Bohuslän. Även i ett Sverige-perspektiv står sig LEVA väl, med priser som hamnar i mittskiktet.

Elnätsavgiften består av två delar – en rörlig avgift och en abonnemangsavgift. Den rörliga delen påverkas av hur mycket energi du förbrukar. Abonnemangsavgiften är en fast avgift, vars storlek avgörs av vilken mätarsäkring du har. LEVA fjärravläser din elmätare en gång per dygn och registrerar mätarställningen en gång per månad.

Elnätsavgifter från och med 2020-01-01 - tillsvidare

Mätarsäkring

Avgift (kr/år inkl. moms) 

16A lägenhet

1 883

16A 

4 279

20A 

6 719

25A  

8 971

35A 

13 110

50A 

19 181

63A

24 998

Tabellen visar den fasta elnätsavgiften. En rörlig avgift för elöverföring (4,63 öre/kWh) och energiskatt (44,13 öre/kWh) tillkommer. Alla avgifter är inklusive moms.

Elnätsavgifter från och med 2019-01-01 - 2019-12-31

Mätarsäkring

Avgift (kr/år inkl. moms) 

16A lägenhet

1 845

16A 

4 195

20A 

6 524

25A  

8 795

35A 

12 851

50A 

18 805

63A

24 750

Tabellen visar den fasta elnätsavgiften. En rörlig avgift för elöverföring (4,5 öre/kWh) och energiskatt (43,38 öre/kWh) tillkommer. Alla avgifter är inklusive moms.