Barkedal

Kabelskåp byts ut på grund av personsäkerhet och ålder.