2020-09-15 L128 Strömavbrott inom områdena Fiskebäck, Ulseröd och Finnsbo

Kl 12.09

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.

 

Kl 12:20

Vi har hittat felet och alla beräknas få strömmen tillbaka 12:30

12:30

Efter omkopplingar i elnätet har nu alla fått strömmen tillbaka