2020-09-10 Strömavbrott inom områdena Träleberg, N-Grundsund och Skalhamn (ÅTGÄRDAT)

Kl 09:50

På grund av fel på en kopplingsapparat är fortfarande kunder inom områdena Norra Grundsund, Kolleröd och Ramsvik utan ström. Beräknat klart 11:30

Kl 09:05

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.