2020-07-01 Åska

08:00 Vi har haft problem med strömförsöjningen i området Lyse Slättna nu på morgonen. Vi har haft personal på plats och åtgärdat felen. Är det någon ytterligare som är strömlös så ringer ni vår Felanmälan tel. 0523-667822.

08:20 Ytterligare en transformatorstation är påverkad. Personal är på plats och åtgärdar. 

09:20 Alla skall nu ha fått strömmen åter. Ring felamälan om det är någon ytterligare som är strömlös.

Text