2020-02-19  Planerat strömavbrott - Kunder runt Bro kyrka

Onsdag 19 februari

P.g.a. ett planerat ombyggnadsprojekt norr om Brodalen kommer kunder runt Bro Kyrka ha ett kortare strömavbrott vid överflyttning av serviskablar till ny transformatorstation.

Våra elmontörer avtalar muntligen dessa strömavbrott med berörda kunder.

Kontakta oss gärna och lämna ditt mobilnummer om du vill ha sms vid avbrott. Maila till: info@levailysekil.se. Det går även bra att kontakta oss på tel 0523-66 78 00.