2019-08-10 Strömavbrott inom områdena Prästtorp, Holma, Barkedal


Kl 04.26

Reparationen är klar och alla skall ha fått tillbaka strömen. 

Kl 20.35

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande