2019-05-13 Strömavbrott inom områdema Brastad Kyrka, Immestad, Broberg, Säm, Vann och Axtveten

 Kl 04:21

Vi har nu hittat felet och samtliga kunder har fått tillbaka strömmen

 

Kl 02:00

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande