2019-04-17 Planerade strömavbrott - Lilla och Stora Kornö samt Skummedal och Tjärnskogen 

Strömavbrott på grund av underhållsåtgärder efter helikopterbesiktningen som utfördes v 15.


Kl 09:00-11:00 kommer 91 kunder på Lilla och Stora Kornö att vara strömlösa.

Kl 14:00-15:30 kommer 31 kunder i Skummedal och Tjärnskogen att vara strömlösa.

 

Kunderna är aviserade via brev och sms.

Kontakta oss gärna och lämna ditt mobilnummer om du vill ha sms vid avbrott. Maila till: info@levailysekil.se. Det går även bra att kontakta oss på tel 0523-66 78 00.