2019-02-11 Vattenläcka - Ljungstigen, Fredsgatan, Valbogatan

Läckan är åtgärdad!

Kl 12:25 Arbetet är klart och nu finns det vatten igen!

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.

 

Kl 10:45 Reparation pågår. Vi kan tyvärr inte säga när arbetet är klart.

Kl 10:10 Vattnet är avstängt. Felsökning pågår.

 

Mer information lämnas löpande.

 

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).